2023 | filosofiska rummet i p1: om dansimprovisation som filosofi

Improvisatörer försöker reducera det förutbestämda, det redan kända till en form som Emma Bigé kallar för ett ”tjockt nu”, något som inte bara är att vara i nuet utan att maximalt bemäktiga sig varenda liten förnimmelse i en given miljö.

Filosofiska rummets producent Thomas Lunderquist har träffat Emma Bigé för ett samtal om poängerna med att improvisera med dans, och i studion samtalar Lars Mogensen med Ingar Brinck, kognitionsvetare och professor i teoretisk filosofi och Tuva Hildebrand, koreograf och dansare som arbetar med somatisk praktik. Research Paulina Witte.

Filosofiska rummet P1, 12 februari 2023

LÄNK TILL AVSNITTET
“Utblick: Emma Bigé och människan som ett landlevande däggdjur. Om dansimprovisation som filosofi”

Den 12e februari 2023 deltog jag i ett samtal om dansimprovisation på filosofiska rummet med filosofen Ingar Brinck från Lunds universitet och dansfilosofen Emma Bigé. Samtalet spelades in i samband med festivalen Reshuffling Contact i Malmö som anordnades av Plattform för Improvisation & Somatik och mig. God lyssning!