2022+ | Kollaborativet | performer

Sedan hösten 2022 har jag arbetat med scenkonstkollektivet Kollaborativet som performer vid behov.

Kollaborativet är en scenkonstgrupp som arbetar i gränssnittet mellan dans, performancekonst och teater.

Kollaborativet är en icke-hierarkiskt organiserad grupp som gärna samarbetar med andra konstnärer och verksamheter.
Kollaborativet arbetar i en postdramatisk tradition, där det teatrala uttrycket är frigjort från en dramatiskt linjär berättelse och där alla scenkonstens element har samma konstnärliga värde.
Kollaborativet är intresserade av att undersöka människors relationer till rum, objekt, varandra och sig själva.
Kollaborativet är också intresserade av genus-, makt-, och demokratifrågor.
Kollaborativet gör gärna beställningsverk, arbetar plats-specifikt och tar gärna pedagogiska uppdrag.

För att veta mer besök http://kollaborativet.se.