2021 | Vatten | choreography, Text, voice

VATTEN är ett ofärdigt verk i transformation. Genom att använda vatten som en metafor söker VATTEN behandla de upplevelser och förbindelser som vi alla bär på inom och utom oss. VATTEN initierades av ljudkonstnären Gustav Lejelind och bildkonstnären Anna Liljedal med viljan att göra en scenframställning utifrån Liljedals roman Resan till Atlantis. De bjöd in danskonstnärerna Eva Svaneblom och Tuva Hildebrand. Idag är verket en sammansmältning av varje medverkandes konstnärliga relation till vatten.

Föreställningen hade premiär på Atalante i Göteborg i den 3-4 december 2021.

Koreografi/dans: Tuva Hildebrand & Eva Svaneblom
Musik/ljud: Gustav Lejelind 
Installation/scenografi: Anna Liljedal
Manus/röst: Anna Liljedal & Tuva Hildebrand
Ljusidé: Peter Götzlinger
Ljusdesign: Mattias Hök 
Producent: Henrik Sputnes

VATTEN genomförs med stöd av Göteborgs Stads kulturnämnd, Dansstationen/Palladium och Rådstua Teaterhus