2020 | Dear Earthling | Concept, performer

An interactive one-to-one performance created together with Marie Klawitter, during a summer residency with Dans i Blekinge with the theme Human/Nature.

“Under detta residens kommer jag tillsammans med dansaren Marie Klawitter undersöka hur min konstnärliga praktik kan vara en form av förkroppsligad ekologi, och dess potential att undersöka människans relation till det icke-mänskliga. 

WITH PERFORMER MARIE KLAWITTER
DRAMATURGICAL ADVICE BY STEFAN ÅKESSON

Next performance is at BRÅDJUPA Dansfestival in Blekinge, September 1-4, 2021.

Dear Earthling (“Jordling”) is an interactive immersive one-to-one performance still in creation process. It was born during a summer residency with the theme Human/Nature facilitated by Dans i Blekinge, in collaboration with Gatenhjelmska Huset, Historieverket and PanJal Scenstudio in Gothenburg.

“Jordling” guides one person at a time, or a group of five people, through a ritual which brings us close to nature’s cycles of life, death and transformation. It explores our relation to the more-than-human and questions our anthropocentric world-view. Inspired by humans evolutionary and embryological journey the ritual leads the audience through a room of their lungs, ocean and birth, a room of their heart, wood and movement, and lastly their skeleton, soil and death. During a little less than an hour the audience are invited to listen, smell, move, write, touch and be touched.

The creative process is inspired by body mindful (also called somatic) dance practices such as Skinner Releasing Technique, BodyMind Centering and the work of Eva Karczag. We have explored how we can translate methods, ideas, dramaturgy and movement experiences within these practices into interactive experiences, where sound, images, material from nature, and verbal guidance and instructions creates an immersive experience.

Vi lever i en tid då det mer-än-mänskliga har skapat ett globalt trauma, och vi har möjlighet att stanna upp och reflektera över omställning, hållbarhet och läkning. Människan behöver utveckla ett mer empatiskt och mindre våldsamt förhållningssätt till oss själva, andra levande varelser och naturen för att må bättre och överleva på sikt. Denna föreställning undersöker metoder och sätt att skapa utrymme för att påbörja denna förändring.

Images are taken by Jonne Covers during our work-in-progress showing on August 21st, 2020. 

“Under detta residens kommer jag tillsammans med dansaren Marie Klawitter undersöka hur min konstnärliga praktik kan vara en form av förkroppsligad permakultur, och dess potential att undersöka människans relation till det icke-mänskliga.

Är det möjligt att dekonstruera vår antropocentriska världsbild genom att i rörelse och relaterande undersöka hur vi samexisterar med vår omvärld? Vi berör och blir berörda konstant, ömsesidigt formar och formas av det vi bemöter. Teman som cykeln liv och död, transformation, lyssnande och tomrum är även en del av detta utforskande. Vad är maktrelationen mellan upplevelse, språk och beteende? Utomspråkligt tillstånd? Kan jag lyssna till materialets egna agens?

Genom rörelse kommer vi att arbeta med perception och re-aktion genom våra sinnen och nervsystem, undersöka vår evolutionära och embryologiska utveckling, likheter mellan mänskliga och icke-mänskliga fysiska strukturer, samt vilka yttre och inre krafter som påverkar hur vi för oss i världen. Materialet som skapas kommer vara början till ett ritualistiskt interaktivt verk där publik är både åskådare och deltagare.”

As a part of our research process we held open morning sessions for three weeks for the public to invite people from different backgrounds to participate in our investigations and contribute to the development of the work through participating and sharing their experiences.

“I dessa sessions kommer vi genom rörelse, dansimprovisation, anatomiskt upptäckande och olika former av lyssnande utforska människans relation till det icke-mänskliga.

Låt oss börja dagen med att gemensamt landa i vår kropp och vår omgivning. Tuva bjuder in er till att delta i ett utforskande som är en del av ett tre veckors konstnärligt residens hos Dans i Blekinge med temat Människa/Natur. Genom dans och rörelse kommer vi att utforska andning, gravitation, rum, beröring och andra idéer från BodyMind Centering, Alexander teknik och Skinner Releasing Teknik, permakultur, kinesisk medicin, embryologi, samt människans evolutionära utveckling.

Vad har du för behov i dessa tider? Vad är det att stå som djuret människa på denna jord? Har språket bidragit till att vi domesticerar “naturen”? Hur kan vi leva hållbart i våra kroppar, med andra människor och i vår omgivning?”