2020-2021 | Dear Earthling | Maker & performer

An interactive one-to-one performance created together with Marie Klawitter, during a summer residency with Dans i Blekinge with the theme Human/Nature.

“Under detta residens kommer jag tillsammans med dansaren Marie Klawitter undersöka hur min konstnärliga praktik kan vara en form av förkroppsligad ekologi, och dess potential att undersöka människans relation till det icke-mänskliga. 

Dear Earthling is an interactive one-to-one performance guiding one person at a time through a ritual which brings us close to nature’s cycles of life, death and transformation. It explores our relation to the more-than-human and questions our anthropocentric world-view. Inspired by humans evolutionary and embryological journey the ritual leads the audience through a room of their lungs, ocean and birth, a room of their heart, wood and movement, and lastly their skeleton, soil and death. During a little less than an hour the audience are invited to listen, smell, move, write, touch and be touched.

Dear Earthling has performed at Gatenhjelmska Huset in August 2020 and at Brådjupa Dansfestival in September 2021. It was developed through the residency Human/Nature through Dans i Blekinge and support from Göteborgs Kulturnämnd.

Vi lever i en tid då det mer-än-mänskliga har skapat ett globalt trauma, och vi har möjlighet att stanna upp och reflektera över omställning, hållbarhet och läkning. Människan behöver utveckla ett mer empatiskt och mindre våldsamt förhållningssätt till oss själva, andra levande varelser och naturen för att må bättre och överleva på sikt. Denna föreställning undersöker metoder och sätt att skapa utrymme för att påbörja denna förändring.

Concept & project leader: Tuva Hildebrand
Collaborators & performers: Marcella Steen, Marie Klawitter & Tuva Hildebrand
Dramaturgical advice: Stefan Åkesson, Nina Matthis & Sally O’Neill
Sound: Tuva Hildebrand & Marie Klawitter

The creative process is inspired by body mindful (also called somatic) dance practices such as Skinner Releasing Technique, BodyMind Centering and the work of Eva Karczag. We have explored how we can translate methods, ideas, dramaturgy and movement experiences within these practices into interactive experiences, where sound, images, material from nature, and verbal guidance and instructions creates an immersive experience.

As a part of our research process we held open movement research sessions for the public to invite people from different backgrounds to participate in our investigations and contribute to the development of the work through participating and sharing their experiences.