2020 | Dear Earthling | Concept, performer

An interactive one-to-one performance created together with Marie Klawitter, during a summer residency with Dans i Blekinge with the theme Human/Nature.

“Under detta residens kommer jag tillsammans med dansaren Marie Klawitter undersöka hur min konstnärliga praktik kan vara en form av förkroppsligad ekologi, och dess potential att undersöka människans relation till det icke-mänskliga. 

IN COLLABORATION WITH MARIE KLAWITTER

Dear Earthling is the research process for an interactive one-to-one performance created during a summer residency with the theme Human/Nature.

The residency was facilitated by Dans i Blekinge, in collaboration with Gatenhjelmska Huset and PanJal Scenstudio in Gothenburg.

The residency resulted in a one hour long one-to-one performance in Gatenhjelmska Huset, where the audience was led through a ritual of their own evolutionary journey and the never ending cycle of life and death.

“Under detta residens kommer jag tillsammans med dansaren Marie Klawitter undersöka hur min konstnärliga praktik kan vara en form av förkroppsligad permakultur, och dess potential att undersöka människans relation till det icke-mänskliga.

Är det möjligt att dekonstruera vår antropocentriska världsbild genom att i rörelse och relaterande undersöka hur vi samexisterar med vår omvärld? Vi berör och blir berörda konstant, ömsesidigt formar och formas av det vi bemöter. Teman som cykeln liv och död, transformation, lyssnande och tomrum är även en del av detta utforskande. Vad är maktrelationen mellan upplevelse, språk och beteende? Utomspråkligt tillstånd? Kan jag lyssna till materialets egna agens?

Genom rörelse kommer vi att arbeta med perception och re-aktion genom våra sinnen och nervsystem, undersöka vår evolutionära och embryologiska utveckling, likheter mellan mänskliga och icke-mänskliga fysiska strukturer, samt vilka yttre och inre krafter som påverkar hur vi för oss i världen. Materialet som skapas kommer vara början till ett ritualistiskt interaktivt verk där publik är både åskådare och deltagare.”

As a part of our research process we held open morning sessions for three weeks for the public to invite people from different backgrounds to participate in our investigations and contribute to the development of the work through participating and sharing their experiences.

“I dessa sessions kommer vi genom rörelse, dansimprovisation, anatomiskt upptäckande och olika former av lyssnande utforska människans relation till det icke-mänskliga.

Låt oss börja dagen med att gemensamt landa i vår kropp och vår omgivning. Tuva bjuder in er till att delta i ett utforskande som är en del av ett tre veckors konstnärligt residens hos Dans i Blekinge med temat Människa/Natur. Genom dans och rörelse kommer vi att utforska andning, gravitation, rum, beröring och andra idéer från BodyMind Centering, Alexander teknik och Skinner Releasing Teknik, permakultur, kinesisk medicin, embryologi, samt människans evolutionära utveckling.

Vad har du för behov i dessa tider? Vad är det att stå som djuret människa på denna jord? Har språket bidragit till att vi domesticerar “naturen”? Hur kan vi leva hållbart i våra kroppar, med andra människor och i vår omgivning?”